A- A A+

Wat is het CPN?

 

Doel van het contactpersonennetwerk

 

  • organisaties zijn op de hoogte van het aanbod en de expertise op het gebied van NAH in de regio;
  • het bevorderen van ketenzorg middels het leggen van contacten;
  • uitwisseling van informatie met regionaal hersenletselteam en het management-directieoverleg NAH Noordoost Brabant;
  • deskundigheidsbevordering op het gebied van NAH.

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017