A- A A+

Welkom op de site van NAH Samenwerkingsverband Noordoost Brabant!

 

Deze website biedt u informatie over Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH), over het NAH Samenwerkingsverband Noordoost Brabant en over het zorgaanbod in deze regio.

 

NAH Samenwerkingsverband Noordoost Brabant

In dit samenwerkingsverband zijn een aantal organisaties uit de regio vertegenwoordigd die intensief samenwerken. Het NAH Netwerk heeft tot doel de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter te stroomlijnen. Daarnaast is de laatste jaren het bewustzijn gegroeid dat mensen met NAH geholpen zijn met een integrale benadering vanuit verschillende disciplines en sectoren waarvan ook de domeinen wonen, arbeid, scholing, dagbesteding en vrije tijd onderdeel moet uitmaken. Dit vraagt om structurele afstemming en samenwerking, zodat de NAH getroffene en diens omgeving niet tussen wal en schip valt.
Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door de ketencoördinator. Mensen met NAH en hun mantelzorgers, professionals en belangenorganisaties kunnen een beroep doen op dit netwerk.

 

 

Doelstelling

Het bevorderen van de ketenregie voor en met cliënten met Niet- Aangeboren Hersenletsel en het ontwikkelen, vergroten, uitwisselen en promotie van kennis.
Ondersteuning en facilitatie van ( wetenschappelijk) onderzoek m.b.t. de zorg voor de doelgroep cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel.
De vorming van regionale ( kennis) netwerken waarin de gespecialiseerde zorg en dienstverlening aan cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel verder wordt uitgewerkt en beschikbaar wordt gesteld aan cliënten en derden.

 

De organisaties verbonden in NAH Netwerk Noordoost Brabant

MEE in Noordoost Brabant
MEE in regio 's-Hertogenbosch

Professionals in NAH
SWZ

Vivent
Reinier van Arkel groep
Tolbrug

Jeroen Bosch ziekenhuis

Cello

Visio

Stichting Door en Voor 

GGZ Oost Brabant
Eldegroep
Brabant Zorg
Pantein
Van Neynselgroep

 

Convenant samenwerkingsverband NAH

 

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017